Aðalfundur 2020

Aðalfundur Íþróttafélagsins Dímonar 

Verður haldinn sunnudaginn 23. febrúar kl 14 í matsal Hvolsskóla

Venjuleg aðalfundarstörf og verðlaunaveitingar til iðkenda.

Hátíðarkaffi

Auk þess er hér með auglýst tillaga að því að félagsgjöld innheimtist frá 18 ára aldri í stað 16 eins og verið hefur og jafnframt verði lagabreyting á 4. gr laga félagsins þar sem lagt er til að atkvæðisréttur færist einnig í 18 ára.

4. grein hljómar svo í núverandi lögum: 

4. grein
Aðalfundur fer með æðsta vald í málefnum félagsins. Seturétt á aðalfundi, með málfrelsi og tillögurétt, eiga allir félagar, og atkvæðisrétt allir félagar 16 ára (á árinu) og eldri. Þeir síðarnefndu eru kjörgengir til allra embætta hjá félaginu, nema til formanns, gjaldkera og skoðunarmanna, þar sem þeir skulu vera fullra 18 ára. Aðalfund skal halda ár hvert fyrir Héraðsþing HSK. Hann skal boða skriflega með minnst viku fyrirvara. Aðalfundur telst löglegur sé löglega til hans boðað. Á aðalfundum, sem annars staðar, hefur hver félagsmaður 1 atkvæði. Einfaldur meirihluti ræður ákvörðunum, nema um sé að ræða lagabreytingar,  þá þarf 2/3 hluta til.
Aðalfundur ákveður upphæð árgjalds og þau aldursmörk sem innheimta skal miðast við. Kaup og sala fasteigna félagsins skal háð aðalfundarsamþykkt.
Aðalfundur setur aðalstjórn erindisbréf og aðalstjórn deildarstjórnum erindisbréf, þar sem fram koma meginverkefni stjórnanna.

Lagt er til að hún verði svona:

4. grein
Aðalfundur fer með æðsta vald í málefnum félagsins. Seturétt á aðalfundi, með málfrelsi og tillögurétt, eiga allir félagar, og atkvæðisrétt allir félagar 18 ára (á árinu) og eldri. Þeir síðarnefndu eru kjörgengir til allra embætta hjá félaginu, nema til formanns, gjaldkera og skoðunarmanna, þar sem þeir skulu vera fullra 18 ára. Aðalfund skal halda ár hvert fyrir Héraðsþing HSK. Hann skal boða skriflega með minnst viku fyrirvara. Aðalfundur telst löglegur sé löglega til hans boðað. Á aðalfundum, sem annars staðar, hefur hver félagsmaður 1 atkvæði. Einfaldur meirihluti ræður ákvörðunum, nema um sé að ræða lagabreytingar,  þá þarf 2/3 hluta til.
Aðalfundur ákveður upphæð árgjalds og þau aldursmörk sem innheimta skal miðast við. Kaup og sala fasteigna félagsins skal háð aðalfundarsamþykkt.
Aðalfundur setur aðalstjórn erindisbréf og aðalstjórn deildarstjórnum erindisbréf, þar sem fram koma meginverkefni stjórnanna.

 

Deild: